Les om personvern på nav.no:

  • Personvernerklæringen for Arbeids- og velferdsetaten
  • Personvern på arbeidsplassen.no og nav.no
  • Personvernombudet i NAV