Til forsiden

Hvem kan bruke arbeidsgiver-tjenestene?

Tilgang via Altinn

Bare du som er arbeidsgiver kan bruke arbeidsgivertjenester fra NAV på arbeidsplassen.no. Privatpersoner kan ikke bruke tjenestene, heller ikke privatpersoner som er oppdragsgiver uten å være arbeidsgiver.*

Bedriften må være registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret på virksomhetsnivå. Virksomhetsnivå vil si en operativ enhet som kan ansette og lønne personer.

Du logger inn med ID-porten. Systemet vil sjekke dine rettigheter i Altinn. For at du eller en kollega skal kunne benytte NAVs nye rekrutteringstjeneste på vegne av virksomheten, må dere ha rettigheten «Rekruttering» på virksomhetsnivå. Du kan sjekke om du har riktig rettighet ved å prøve å logge deg inn i tjenesten som arbeidsgiver.

Arbeidsgiveren kan delegere tilgang til deg via Altinn, hvis du ikke har den allerede. Har du en av Altinn-rollene «Lønn og personalmedarbeider» eller «Utfyller/innsender» på virksomhetsnivå, vil du automatisk ha rettigheten «Rekruttering» på vegne av bedriften.

Sjekk om en ansatt har rettigheten rekruttering

Hvordan tildele rettigheten rekruttering

Hvordan administrere rettigheten rekruttering

Hvordan tildele rollen tilgangsstyring

Tilgangsstyring i store virksomheter

Utenlandske virksomheter

Det er kun norske virksomheter som kan bruke innloggede tjenester på arbeidsplassen.no.

Hvis du er en utenlandsk virksomhet som ønsker hjelp til å rekruttere medarbeidere fra Norge, publisere en stilling i Den Europeiske Jobbmobilitetsportalen eller i et enkelt EU/EØS-land eller Sveits, skal du ta kontakt med den offentlige arbeidsformidlingen (EURES) i hjemlandet ditt. Les mer om EURES-tjenesten i de ulike landene.

Rekruttere fra EU/EØS og Sveits

Hvis du ønsker å rekruttere fra EU/EØS og Sveits, kan du søke etter kandidater i Den Europeiske Jobbmobilitetsportalen.

Har du spørsmål om publisering av stilling i Den Europeiske Jobbmobilitetsportalen eller i et enkelt EU/EØS-land, ta kontakt med NAV Kontaktsenter EURES på eures@nav.no   eller tlf. 55 55 33 39, tastevalg 2 (kl. 10-14). Les mer om NAVs EURES-tjenester   for arbeidsgivere.


* Unntaket er at du som privatperson kan annonsere en stilling som brukerstyrt personlig assistent. Hvis du foretrekker det, kan du publisere den selv i stedet for at din arbeidsgiver gjør det. Send annonseteksten til stilling@nav.no. I annonsen må du oppgi om det er en fast stilling eller et vikariat, antall arbeidstimer i uken, arbeidstid, arbeidsted, antall stillinger og søknadsfrist. Du må også oppgi navn og e-postadresse til en kontaktperson.