Til forsiden

Arbeidsplassen.no er en åpen møteplass for alle på arbeidsmarkedet

Vårt mål er at arbeidsmarkedet skal være så oversiktlig som mulig for alle, enten du er på jakt etter en jobb eller leter etter en kandidat.

Alle jobbsøkere, arbeidsgivere, vikar- og bemanningsbyråer og andre stillingsaktører er velkommen til Arbeidsplassen.no. Hensikten er at jobbsøkere på jakt etter en jobb og bedrifter på jakt etter en kandidat kan finne hverandre ut fra krav til kompetanse og geografi, så enkelt som mulig. Alle tjenestene er derfor kostnadsfrie.

Arbeidsplassen.no er eid av NAV.

Våre tjenester Målgruppe
Stillingssøket Arbeidsgiveren Lyse ut stillinger
Jobbsøkeren Finne relevante stillinger
CV-registeret / kandidatsøket Arbeidsgiveren Finne kandidater i kandidatsøket
Jobbsøkeren Gjøre seg synlig for arbeidsgivere som benytter kandidatsøket

Kandidatsøket er et verktøy i arbeidsgivers rekrutteringsprosess

Jobbsøkere logger seg på og registrerer sin CV i vårt CV-register. I “den andre enden” av samme tjeneste kan arbeidsgivere logge seg på og søke i CV-basen. Enkelt og greit.

Kandidatsøket bygger på smart teknologi for søk og match.

Det gjør det enkelt for arbeidsgivere og jobbsøkere å finne hverandre etter kompetanse, tilgjengelighet og geografi.

Tjenesten støtter arbeidsgivere i sin rekrutteringsprosess med nyttige tilleggsfunksjoner.

Kandidatene representerer et bredt spekter av kompetanse og bakgrunn

I CV-registeret finnes personer som vil gjøre seg synlig på arbeidsmarkedet. Her finnes både personer som ønsker å skifte beite, personer som for tiden står uten arbeid, studenter som ønsker ekstrajobb eller feriejobb og personer som jobber deltid som vil jobbe fulltid. Her er kandidater med spisskompetanse og generalister; unge, nyutdannede, seniorer og ledere.

Vårt mål er at jobbsøkere og arbeidsgivere kan finne hverandre så enkelt som mulig.

Arbeidsplassen har den største oversikten over arbeidsmarkedet

På Arbeidsplassen kan jobbsøkere utføre søk og finne stillingsannonser som opprinnelig er publisert i ulike portaler. Dette kan vi gjøre fordi vi har et utstrakt samarbeid med store og små stillingsaktører.

Arbeidsgivere kan også velge å logge seg på Arbeidsplassen og lyse ut direkte på Arbeidsplassen.no.

Arbeidsplassen gir dermed Norges største oversikt over utlyste stillinger.

Arbeidsplassen er selvbetjent

Vi har utviklet en moderne digital infrastruktur med selvbetjening og brukervennlighet som viktigste prinsipp. Tjenesten er i kontinuerlig forbedring og utvikling.

Den virkelige verdien i Arbeidsplassen.no er det jobbsøkerne og arbeidsgiverne som skaper hver dag.

Tjenestene på Arbeidsplassen er kostnadsfrie

Rekruttering oppleves vanligvis som kostbart og tidkrevende, spesielt for små og mellomstore bedrifter. Vi vet at en del arbeidsgivere av den grunn velger å ikke lyse ut sine stillinger offentlig. Vi ønsker at alle jobbsøkere skal kunne finne jobbene som finnes på arbeidsmarkedet, uten å være begrenset av eget nettverk.

Arbeidsplassen er en tjeneste for å bedre alles muligheter til å gjøre seg synlig på arbeidsmarkedet.

Arbeidsplassen er sikker

Tilgang til tjenestene styres gjennom Altinn og ID-porten.

Velkommen til Arbeidsplassen!