Til Vilkår og retningslinjer

Vilkår for å publisere stillinger og søke etter kandidater

Hvem kan bruke tjenestene

Arbeidsgiveren i en virksomhet gir tilganger til sine ansatte i Altinn. Har flere ansatte fått tilgang til å publisere stillinger og søke etter kandidater på Arbeidsplassen, kan de se og utføre det samme, også endre det som en annen har lagt inn.

Publisere stillinger

Hvis du ønsker å annonsere ledige stillinger på Arbeidsplassen og Den Europeiske Jobbmobilitetsportalen, må du som arbeidsgiver godta vilkårene under.

Stillingsannonsen blir synlig på Arbeidsplassen få minutter etter at du har sendt den til publisering. NAV kontrollerer i etterkant og tar kontakt hvis annonsen bryter med vilkårene og fjernes, slik at du kan rette opp og sende inn for godkjenning på nytt. Tjenesten er kostnadsfri.

 • Du kan bare annonsere en ledig stilling på Arbeidsplassen når du vil tilby en kandidat ansettelse.
 • Når du ansetter en person betyr det at du skal melde arbeidstakeren inn i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.
 • Du har ikke anledning til å publisere annonser til oppdrag for selvstendig næringsdrivende eller ulike forretningskonsepter som for eksempel franchise, forhandler, agentur, nettverkssalg og «homeparty».
 • Du kan ikke bruke stillingsannonsen til salg eller markedsføring av varer, tjenester eller lignende.
 • Hvis du vil tilby ansettelse, kan du ikke kreve noen form for avgift eller annen godtgjørelse fra arbeidssøkeren.
 • Stillingsannonsen din skal gi arbeidssøkeren tilstrekkelig informasjon om virksomheten, arbeidsoppgaver, godtgjørelse og ansettelsesforhold.
 • Stillingsannonsen skal ikke forskjellsbehandle ut fra kjønn, alder, etnisk bakgrunn eller andre kriterier som ikke er relevante. Annonsen skal heller ikke ha uetisk innhold eller kunne støte noen. Den skal ikke oppfordre til ulovlige handlinger eller være i strid med norsk lov eller NAVs retningslinjer for stillingsannonser.

Hvis NAV oppdager en annonse som ikke fyller vilkårene når vi kontrollerer innholdet, eller etter at annonsen er publisert, kan den bli slettet eller fjernet uten varsling. NAV vil ta kontakt og informere i etterkant.

Bruk av opplysninger i CV-er

Du kan bruke opplysninger i CV-er fra CV-basen hvis målet er å bemanne, rekruttere eller oppfordre personer til å søke på stillinger.

Det er ikke tillatt å bruke CV-er til andre formål, slik som å

 • bruke opplysninger til andre formål enn rekruttering
 • bruke opplysninger i forbindelse med salg eller markedsføring av varer eller tjenester
 • tilby arbeidssøkere stillinger der arbeidssøkeren må betale for å søke
 • tilby personer arbeidstreningsplasser

NAV vil følge opp brudd på disse vilkårene hvis det forekommer.

Notater

Som arbeidsgiver kan du lage et kort notat om en aktuell kandidat i kandidatlistene dine. Notatet skal bare brukes som støtte i rekrutteringsprosessen.

Du skal slette notatet når du ikke lenger har bruk for det. Fire måneder etter at notatet ble opprettet, eller sist endret, blir det automatisk slettet.

Kandidaten kan ikke se notatet ditt, men vet at du har mulighet til å lage notat.

Felles behandlingsansvar og innsyn

Kandidatens rettigheter er regulert i personvernforordningen.

Arbeidsgiveren og NAV har ansvar for at opplysninger i notatfeltet ikke blir brukt til andre formål enn som støtte for arbeidsgiveren i en rekrutteringsprosess. Begge har ansvar for å ivareta kandidatens personvern og sikkerheten rundt behandling av opplysninger i notatfeltet.

En kandidat har innsynsrett. Det betyr at kandidaten kan spørre en arbeidsgiver om det eksisterer notater om vedkommende, og kan be om å få se opplysningene.

En kandidat kan også henvende seg til NAV og be om innsyn i et notat. Hvis NAV får spørsmål om innsyn, vil vi i første omgang videreformidle henvendelsen til deg som arbeidsgiver. Det gjør vi fordi du har rett til å vurdere unntak fra plikten til å utlevere opplysninger i et notat, før du gir fra deg opplysningene. Unntaksbestemmelsene er beskrevet i personopplysningsloven, unntak for notater for intern saksforberedelse i § 16 bokstav e.

Personopplysninger

NAV er pålagt å drive en statlig arbeidsformidling og formidle arbeidskraft. For å kunne tilby disse tjenestene til arbeidsgivere, må vi lagre nødvendige personopplysninger. Vi lagrer disse opplysningene:

 • Stillinger som virksomheten har publisert på Arbeidsplassen, herunder personopplysninger du har oppgitt. Annonsene arkiveres og anonymiserte opplysninger brukes til statistiske formål.
 • Kandidatlister som virksomheten har opprettet, og anonymiserte opplysninger fra disse. Denne informasjonen bruker NAV til å forbedre tjenesten.

For mer informasjon, se NAVs personvernerklæring

Har du spørsmål, ta kontakt med Arbeidsgivertelefonen på telefon 55 55 33 36, tast 1.