Gå til dine jobbtreff

Tips til et vellykket jobbtreff

Med et jobbtreff får du en unik mulighet til å vise frem bedriften og fortelle om stillinger du rekrutterer til.

Før jobbtreffet

Hva får deltagerne høre om?

I beskrivelsen av jobbtreffet bør du fortelle jobbsøkere hva de kan forvente å høre om. Du kan velge hvilke av dine stillinger på arbeidsplassen.no som skal være tilknyttet jobbtreffet.

Jobbtreffet bør inneholde tydlig informasjon om hvordan interesserte deltagere kan komme i kontakt med dere i etterkant av presentasjonen.

Test løsningen i forkant

Opprett gjerne en testversjon og send invitasjonslenken til en kollega for å sjekke ut hvordan det er å gjennomføre et jobbtreff. Test ut kamera og lyd. Prøv å dele en powerpoint-presentasjon. I nåværende løsning kan du ikke kan dele video/film.

Forberedelser

Deltagere kan i forkant av jobbtreffet sende inn temaer de ønsker å høre om. Disse ønskene vil være synlige for dere og kan være et godt utgangspunkt når dere planlegger presentasjonen.

Lag en powerpoint-presentasjon med en kort agenda, litt om bedriften og om stillingene dere rekrutterer til.

Bruk to skjermer

Vi anbefaler bruk av to skjermer. Da vil du kunne se din powerpoint på èn skjerm, og følge med på videopresentasjon og innspill fra deltagere på den andre.

Gjennomføring

God start på jobbtreffet

For å få med alle, vent gjerne noen minutter og informer om dette før dere starter presentasjonen.

Ha på kamera for å gjøre det mer personlig.

Innspill fra deltagere

Under presentasjonen vil dere kunne se ønsker om temaer fra deltagere som blir sendt underveis i jobbtreffet.

Husk

Deltagerne kan se og høre deg når du har skrudd på lyd og kamera, men du kan ikke se dem.

Det gjør ikke noe om dere bruker lenger tid på presentasjonen enn planlagt, ingen blir kastet ut.

Interesserte deltagere

Avslutt gjerne presentasjonen med å minne interesserte deltagere om hvordan de skal komme i kontakt med dere etter at jobbtreffet er ferdig.

For spørsmål eller tilbakemeldinger kan du kontakte oss på
nav.team.arbeidsplassen@nav.no